Posiedzenia Komisji Bioetycznej odbywają się co około 6 tygodni.
Termin ustalany jest z posiedzenia na posiedzenie.

                   Rok 2018

                    Rok 2017