Skład Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku w kadencji 2016-2018:

Przewodniczący:

 1. Dr n. med. Wojciech Makarewicz - lekarz
  (chirurgia; chirurgia onkologiczna)
  GUMed

Zastępca przewodniczącego:

 1. Dr farm. Henryk Mionskowski - farmaceuta, emeryt

Pozostali członkowie:

 1. Dr n. med. Krystyna Basińska - lekarz (anestezjologia i intensywna terapia)
  GUMed

 2. Dr n. med. Mirosław Dudziak - lekarz (ginekologia i położnictwo; ginekologia onkologiczna)
  Szpital Morski w Gdyni

 3. R. pr. Andrzej Fortuna - radca prawny
  Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

 4. Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden Gałuszko - lekarz (psychiatria)
  Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku

 5. Dr n. med. Tomasz Gorczyński - lekarz (interna; kardiologia)
  GUMed

 6. Lek. dent. Bogusław Lipka - lekarz dentysta (stomatologia zachowawcza)
  GUMed

 7. Dr n. med. Monika Nowaczyk - lekarz (onkologia; radioterapia)
  Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku

 8. Dr n. med. Józefa Przeździak - lekarz (choroby wewnętrzne)
  ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku

 9. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek - lekarz (neurologia)
  Szpital Specjalistyczny w Gdańsku

 10. Dr hab. n. hum. Natasza Szutta - filozof
  Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii i Socjologii

 11. Ks. dr Jan Uchwat - duchowny
  Kuria Metropolitalna Gdańska

 12. Dr n. med. Jerzy Umiastowski - lekarz (interna; analityka medyczna), emeryt

 13. Mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska - położna
  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku