Rusza kampania informacyjna „Pacjent w badaniach klinicznych”:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-kampania-informacyjna-pacjent-w-badaniach-klinicznych

 - - - 

Wymagane dokumenty dla złożenia do Komisji Bioetycznej jako centralnej:
zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

WAŻNE:
Prosimy o przesłanie pisma przewodniego z listą dokumentów na adres bioetyka@komisjabioetyczna.pl

W przypadku, gdy w badaniu biorą udział dodatkowe ośrodki należy przygotować zestaw dokumentów dla Komisji Bioetycznych, którym ośrodki te podlegają:

- wykaz ośrodków wraz z przynależnymi Komisjami Bioetycznymi;

- streszczenie protokołu w języku polskim;

- życiorys głównego badacza oraz życiorysy współbadaczy lub lista współbadaczy z tytułami naukowymi oraz specjalizacjami;

- informacja o jakości ośrodka.


Dokumenty powinny być złożone w segregatorach formatu A4 w kolejności wymienionej w rozporządzeniu, wniosek do Komisji Bioetycznej na początku.