Wymagane dokumenty:
zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia


WAŻNE:
Prosimy o przesłanie pisma przewodniego z listą dostarczonych dokumentów na adres bioetyka@komisjabioetyczna.pl


W przypadku, gdy w badaniu biorą udział dodatkowe ośrodki należy przygotować zestaw dokumentów dla Komisji Bioetycznych, którym ośrodki te podlegają:

- wykaz ośrodków wraz z przynależnymi Komisjami Bioetycznymi;

- streszczenie protokołu w języku polskim;

- życiorys głównego badacza oraz życiorysy współbadaczy lub lista współbadaczy z tytułami naukowymi oraz specjalizacjami;

- informacja o jakości ośrodka.

Dokumenty powinny być złożone w segregatorach formatu A4 w kolejności wymienionej w rozporządzeniu, wniosek do Komisji Bioetycznej na początku.